onomato sanatçı arşivi

sanatçı arşivi?

Arşiv - terim, 'toz arşivi', gri dosyalar ve dosya dolaplarının görüntülerini çağrıştırır.
Onomato Verlag çevresinde bir grup sanatçıdan ortaya çıkan sanatçı arşivi fikri, bir yerin tasarımı ve bir anma sanatının ve açık bir referans kültürünün formları ile ilgilidir. Açık bir gelenek kültürünün toplumsal heykeli olan manevi bir alan ortaya çıktı. Sohbetin, konferansların ve sanatçı çalışması tartışmalarının geliştirilmesi, koleksiyonlar, bulunan nesnelerin zenginleştirilmesi ve hareketli öğelerle referanslar dahil olmak üzere uzun vadeli konuların takibi - bunlar adeta bir ruh ve merak kabinesinin bazı biçimleridir. Sanat.

Hannah Arendt, Walter Benjamin ve Franz Kafka gibi kişiliklerin yansımaları da esastır. Kanonik geleneklerin modern çağda kırılması ve anlam kaybından sonra, açık bir biçimde aktarabilme yeteneğinin nasıl olduğu sorusu üzerine düşünceler. Referansta, tekrarda, çeşitlenmede ve dönüşümde, çağdaş sanat, şiir, felsefe ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiler ağındaki analojik deneyimde yeni bir gelenek ortaya çıkabilir.
1998'den 2016'ya kadar ekilen formun şu anda yeri yoktur, ancak herhangi bir zamanda hayata döndürülebilir.