Friedrich Nietzsche - Yunanlıların trajik çağında felsefe

8,80  - 12,80  KDV dahil, Nakliye masrafları hariç

Axel Grube tarafından tam metin okuma
Çalma süresi: 3 saat 49 dk.

Nietzsche'nin mülkünden gelen yazı, genç filologun felsefeye olan eğilimine tanıklık ediyor. Bununla birlikte, antik bilim adamının antik Yunanistan üzerine kapsamlı bir kitabının parçası olarak, bir parça olarak kaldı. Başlangıçta dersler üzerine notlardan kaynaklandı ve genç Basel profesörünün Platoncu diyaloglar ve Platon öncesi "filozofların kafaları" ile meşgul olmasının meyvesi olarak, ona saygı sırasında "Tragedyanın Doğuşu"nun tamamlayıcı bir parçası haline geldi. Richard Wagner, ama aynı zamanda kendinizi Wagner çemberinden uzaklaştırdığınız için Tohum'u taşıyordu. Nietzsche'nin kendisi, Pre-Sokratikler hakkında kapsamlı bir özet sunmadığını vurgular. Ancak belki de en önemli yeteneği, düşünceli bir empatiyle, Sokrates öncesi dönemin tuhaf figürlerini ve spekülasyonlarını büyüleyici bir kişisel yakınlığa getiriyor. Düşünce güdülerinin ve sezgilerinin güncel bir yorumu olan müzikalitesinde, tüm çağdaş düşünce için bile varlığımız için önemli, destekleyici göstergeler verir.

Translate »